Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Göstərilən xidmətlər

 • Mövsümi (səyyarı) ticarət və xidmət yerlərinin müəyyən edilməsinə görə icazə
 • Ticarət, ictimai iaşə və xidmət obyektlərinin yerləşdirilməsinin qeydiyyat şəhadətnaməsi.
 • Yaşayış sahəsinin yenidən qurulması, yenidən planlaşdırılması
 • Obyektin tikinti-quraşdırma işlərinin aparılmasına icazə
 • Bələdiyyə torpaqlarına dair rəy məktubu
 • Obyektlərin yenidən qurulmasının memarlıq-planlaşdırma həlli layihəsinin razılaşdırılması
 • Yaşayış sahəsinin qeyri-yaşayış sahəsinə və ya qeyri-yaşayış sahəsinin yaşayış sahəsinə keçirilməsinin memarlıq-planlaşdırma həlli layihəsinin razılaşdırılması
 • Uşağın adının  və  soyadının  dəyişdirilməsi
 • Qəyyumluqda  və  himayədə  olanların əmlakı barədə   rəy verilməsi
 • Baba, nənə, qardaş, bacı  və digər  qohumların uşaqla ünsiyyət  hüququnun yaradılması
 • Valideyin  himayəsindən  məhrum  olan  uşaqların  hüquq və  mənafelərinin müdafiəsi.
 • Valideyin  himayəsindən  məhrum  olan  uşaqların   və ya   yetim uşaqlar üçün nəzərdə  tutulmuş  tərbiyyə,  müalicə,əhalinin sosial müdafiəsi müəssisələrinə və diğər müəssisələrə  yerləşdirilməsi.
 • Qəyyumların  və himayəçilərin  təyin  edilməsi
 • Övladlığa   götürülərin uşağın mənafeyinə uyğunluğu  haqqında məhkəməyə  rəy  verilməsi

 

Eyni zamanda fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər                         vəzifələri yerinə yetirir.

Keçidlər